1. Hemoleucogramă completă;
2. VSH;
3. Glicemia;
4. Colesterol;
5. Trigliceride;
6. TGO;
7. TGP;
8. Examen urină;
9. Acid Uric;
10. Uree;
11. Creatinină;
12. Calciu total;


93 RON 150 RON

1. Hemoleucogramă completă;
2. VSH;
3. Glicemia;
4. Colesterol;
5. Trigliceride;
6. TGO;
7. TGP;
8. GammaGT;
9. Acid Uric;
10. Uree;
11. Creatinină;
12. Calciu total;
13.Electroforeza proteinelor serice;
14.Proteine Totale;
15.Proteina C Reactivă;
16.ASLO;
17.Factor Reumatoid;
18.Fibrinogen;
19.AG Helicobacter Pylori;
20.Ex.urina.
21. Ag HBs
22.Anti HCV

250 RON 397 RON

1.Hemoleucogramă completă;
2.Glicemie;
3.Colesterol;
4.HDL-Colesterol;
5.LDL-Colesterol;
6.Trigliceride;
7.TGO;
8.TGP;
9.Uree;
10.Creatinina;
11.INR sau Ex.urină.


89 RON 153 RON

1.Hemoleucogramă completă;
2.Calciu seric total;
3.Calciu ionic;
4.Glicemie;
5.Magnezemie;
6.Sideremie;
7.Ex.coproparazitologic


75 RON 91 RON